PRINT CARDS

0726 156 836, 0768 105 105

Documente necesare pentru realizarea ștampilelor - Centru printare

Documente necesare pentru realizarea ștampilelor

Pentru realizarea ștampilelor se vor solicita următoarele documente:

1. Ștampile firmă – Societate cu răspundere limitată (S.R.L.)
– Copie certificat de înregistrare (C.U.I.)
– Act de identitate al delegatului

2. Ștampile firmă – Societate cu raspundere limitată – Debutant (S.R.L.-D.)
– Copie certificat de înregistrare(C.U.I.)
– Act de identitate al delegatului

3. Ștampile firmă – Întreprindere Individuală / Familială (I.I. / I.F.)
– Copie certificat fiscal (C.I.F.)
– Act de identitate al delegatului

4. Ștampile firmă – Societate pe acțiuni (S.A.)
– Copie certificat de înregistrare (C.U.I.)
– Act de identitate al delegatului

5. Ștampile Persoană Fizică Autorizată (P.F.A.)
– Copie certificat de înregistrare (C.I.F.)
– Act de identitate al delegatului

6. Ștampile Avocat (S.C.A.)
– Hotărâre judecătorească (copie decizie barou)
– (S.C.A.) – copie certificat fiscal (C.I.F.)
– Act de identitate al delegatului

7. Șampile Asociație
– Copie certificat de înregistrare (C.I.F.) sau hotărâre judecătorească
– Act de identitate al delegatului

8. Ștampile Medic
– Autorizația de liberă practică (cod unic)
– Act de identitate al delegatului

9. Ștampile Traducător Autorizat
– Copie autorizație de traducător
– Act de identitate al delegatului

10. Ștampile Notar Public
– Copie certificat de înregistrare (C.I.F.)
– Act de identitate al delegatului

11. Ștampile Psiholog
– Atestat de liberă practică (cod personal)
– Act de identitate al delegatului

12. Ștampile R.S.V.T.I.
– Copie autorizație I.S.C.I.R.
– Act de identitate al delegatului

13. Ștampile Diriginte de Șantier
– Copie autorizație / subdomenii
– Act de identitate al delegatului

14. Ștampile Auditor Energetic
– Copie autorizație / gradul profesional construcții și instalații
– Act de identitate al delegatului

15. Ștampile Cadastru și Intabulare
– Copie certificat de autorizare (A.N.C.P.I.)
– Act de identitate al delegatului

Top
X